Cat infektivne bolesti

FELV, FIV, FIP, URI i druge zarazne bolesti

Arhiva bolesti koje se između mačaka prenose kihanjem, kašljem, borbama mačaka, prijenosom majke i ljudima ili neživim objektima (fomiti). Saznajte više o kliničkim znakovima, dijagnozi, liječenju i prevenciji ovih uobičajenih bolesti mačaka .