Cory vrsta

Coryovi som su sitni, mirni, drevni dezerteri koji vole svi oni koji su im u vlasništvu. Gotovo sve Cory vrste treba držati u školama. Priče o jednome Corysu koji se udaljavaju od osamljenosti nisu neuobičajeni. Općenito, Corys treba držati samo s malim i srednjim mirnim ribama.