Hranjenje konja Hay - Koliko haža jede konj?

Jedno od najčešćih pitanja o hrani konjima je koliko se hraniti. Koliko hrane jede konj? odgovara na to pitanje. Slika: 2007. K. Blocksdorf

Sljedeće pitanje je međutim; koliko je to mali trg bale to? Ono što ćete morati učiniti jest vagati prosječnu balu sijena. Trebao bi težiti oko 60 kg ili 23 kg. Točna težina ovisit će o tome koliko je suho sijeno, koliko dugo su bale i kako su čvrsto upakirane.

Zatim brojite koliko je pahuljica u bali. Obično je oko 12. Sada podijelite težinu bale brojem pahuljica u njemu. Sada ćete izračunati približan broj pahuljica koje svakodnevno hranite konjima. Ne zaboravite se hraniti što je moguće više malih dijelova.

Više o hranidbi sijena