Korištenje testa soli za kalibriranje higrometra u kavezu