Morske pseće vrste profila

Informacije o morskoj igri skrbi, identifikaciji i više

Postoji više od 30 priznatih konjskih konja Hippocampus roda koji nastanjuju tropske, subtropske i umjerene vode širom svijeta, ali u trgovini akvarija obično se susreće samo nekoliko vrsta. Od nekoliko divljih i brojnih uzoraka uzoraka koji se mogu naći na tržištu, H. kuda i erectus nalaze se na vrhu popisa najčešćih vrsta morskih konja koje se vide u akvarijima.