Prikupljanje vlastite tropske ribe

Prikupljanje tvoje vlastite tropske ribe je serija od sedam dijelova koja detaljno opisuje kako prikupiti vlastite tropske ribe, uključujući kante za sakupljanje, ručne mreže, mrežice za prikupljanje, hvatanje ribe, dekompresiju ribe i transport ribe. Također su uključene u ovu seriju nekoliko istinitih priča o susretima s morskim psima.