Reef Safe Pustinjski rakovi

Nisu svi pustinjski rakovi smatrani sigurnima za zaliha. Mnogi pustinjski rakovi uništavaju koralje, jedu ribu ili druge beskralješnjake. Uzgoj pustinjaka Rakovi su uvijek u potrazi za većom ljuskom za podmirenje tako da neki puževi u vašem spremniku možda nisu potpuno sigurni.

Ove pustinje smatraju se hridi za sigurnost bara.