Uzgoj makroalga u vašem akvariju slane vode

Mnogi akvaristi slane vode kultiviraju određene vrste makroalga u glavnim spremnicima ili u refugijama i jaružama. Makroalgi je glavni izvor hrane za brojne ribe i beskralješnjaka u oceanima, a mnogi su morski akvaristi otkrili da je uzgoj vlastite makroalge sjajan način da hrane svoje tenkove životinjama s jeftinom prirodnom hranom.

Macroalgae ponekad nazivaju "dobre vrste algi" za razliku od mikroalga (tj. Hair Algae). Sladoviti akvaristi otkrili su da su brojne vrste makroalga vrlo korisne u njihovim sustavima, osiguravajući hranu za biljožere, kao i smanjenje razina fosfata (PO4) i nitrata (NO3) u svojim spremnicima. Neke vrste makroalga također čine izvrsno uzgajalište za kopepode i amfipode, koji su osnovna hrana za određene ribe i beskralježnjake čuvane u morskim akvarijima.