Vrste akvarijskih pokrivača

Akvarijski pokrovi su manje cijenjeni ali su nužni dio vašeg spremnika. Možda ste čuli pojmove poklopac, napa i pokrivač i pitali se jesu li sve ista stvar. Koja vam je potrebna i dolazi li se s vašim akvarijem? Ovaj popis objašnjava razlike i koristi za svaku od njih.