Akvarija biljnih supstrata

Živi zasađeni akvariji zahtijevaju hranjive bogate supstrate koji će usidriti biljke i osigurati odgovarajuće minerale i hranjive tvari potrebne za rast. Ove podloge su prikladne za živu zasađenu akvariju.