Cat Vet posjeta

Znaš kada trebaš uzeti tvoju mačku veterinari i kako će putovanje biti manje stresno

Kada je riječ o posjetima veterinarima i vožnji automobila, mačke se vraćaju kući. Prema anketi iz AVMA-e iz 2012. godine, u SAD-u ima 74,1 milijuna kućnih ljubimaca i 70 milijuna kućnih ljubimaca.

Prema 2013. godini AVMA Vital Statistics - Izvješće o veterinarskim pregledima:

Među vlasnicima mačaka, tijekom godine, 44,9% nije uzimalo mačku ili mačke veterinaru, što je povećanje od 36,3% u 2006. godini. Među vlasnicima pasa, tijekom 2011. godine 18,7% nije odvelo psa ili pse veterinaru tijekom 17,3%. 2006.
Pročitajte cijelo izvješće AVMA Vital Statistics.

Jedan od razloga za što veći postotak mačaka koji su preskočili godišnja posjeta veterinara može biti da mačke, osobito zatvorene mačke, nisu tako lako putovati i odlazak na veterinara je zastrašujuće iskustvo.

Zdravstvena zaštita od kittenhood do starijih godina jednako je važna za mačke kao i njihovi kolege psa. Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da se to dogodi.