Kako konji izražavaju stres

Mnogo stvari može naglasiti konje, kao što su sami, utovar i jahanje u prikolici, veterinarsku skrb, rad s buvljom, priprema i prikazivanje, promjene u vremenu, promjene u ljudima koji se brinu za njih, promjene u rutinu kao što su nova štala ili drugačiji raspored hranjenja, odmor u leđima zbog ozljede ili bolesti, te stresni rukovatelj ili jahač. Konji izražavaju psihološki stres na više načina.