Popis vrsta staništa i informacije o njezi

Žabe su žive, tvrde i šarene ribe. Sve su to školske vrste koje najbolje rade ako se drže u skupinama od barem pet ili više, stoga imajte to na umu pri razmatranju ove ribe. Najviše se sviđa mekana kisela do neutralne vode koja je dobro gazirana i malo na strani hladnjaka. Budući da su toliko aktivni, spremnici tenkova trebaju biti samo vrste koje mogu podnijeti turobne pratitelje. Dugih riba, osobito, obično nisu najbolji medvjedići za članove obitelji Barb. Ove preglede Barb vrsta pomoći će vam odabrati onu koja vam odgovara. Detaljniji profili dostupni su putem veza za svaku vrstu.