Anatomija riba, kako su sve ribe ista?

Akvarij Ribe svi imaju sličnu anatomiju i potrebe