Top 12 mitova o mačkama

Otkrivanje i objašnjenje čestih zabluda o mačkama

Možda ćete se iznenaditi kada saznate da mnoge "činjenice" koje ste čuli o mačkama zapravo nisu istiniti. Nemojte pasti za ove mitove i zablude o mačkama. Ovaj popis govori o najčešćim mitovima i navodi prave činjenice o svakoj zabludi.