Kako ručno generirati kisik u akvarijima

Jednostavan način osiguranja kisika kada se napusti moć

Akvarij je sigurno neko vrijeme bez filtracije kad se napajanje napaja, ali stanovnici ne mogu dugo preživjeti bez kisika. Kada nemate pumpa za rad s akumulatorom ili izvor napajanja za slučaj nužde da biste ga pokrenuli kako bi vam pružili neprekidan izvor kisika vašeg akvarija u hitnim situacijama, to je lako učiniti ručno, a istodobno zadržati vodu koja cirkulira .

Brza riječ o baterijama s napajanim baterijama: Većina zračnih pumpi s baterijama nisu jako moćne i neće dovesti zrak daleko u spremnik.

Prije nego što se pouzdate u ove pumpe, provjerite ih prije nego ih trebate u hitnim slučajevima. Najbolje i najpouzdanije sigurnosne zračne pumpe za bateriju su one koje se stalno izvode na izmjeničnoj struji, a zatim se automatski prebacuju na unutarnju punjivu bateriju zračnog pumpa kada se napajanje napaja. Ovo dobro funkcionira ako se ne nalazite kod kuće kad nestane struja.

Evo kako

Savjet: Dobiva se veći volumen kisika, veća je količina vode koja se ispušta iznad akvarija, a broj ponovljenih vremena je to učinio.

Više savjeta o oksigenaciji